Porto Franco

Pandemie en de RI&E; hier moet u op letten!

Porto Franco is adviseur/veiligheidskundige, hij ondersteunt organisaties op beleidsmatig en operationeel niveau bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid. Hij werkt praktijkgericht en ondersteund zijn workshops door voorbeelden uit zijn rijke ervaring. “Door alle lagen te betrekken, voorkom ik dat er een tunnelvisie ontstaat.”

Hélène Plaggenborg

Hoe krijgt uw organisatie meer grip op extern ongewenst gedrag?

Hélène Plaggenborg is arbeids- en organisatiepsycholoog en gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige. Zij werkt sinds 2015 als specialist Arbeid en Organisatie bij het kenniscentrum van de Inspectie SZW. Haar aandachtsgebieden zijn Arbozorg en PSA.

Marjolein Uiterwijk

Hoe krijgt uw organisatie meer grip op extern ongewenst gedrag?

Marjolein Uiterwijk is Hoger Veiligheidskundige. Zij werkt sinds 2016 als specialist Arbeid en Organisatie bij het kenniscentrum van de Inspectie SZW. Haar aandachtsgebied is psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Pascal Willems

Privacy Spagaat tijdens corona-pandemie

Pascal Willems is advocaat en eigenaar van WVO Advocaten. Hij en zijn team zijn gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, privacy recht, sociale zekerheid, ziekte- en verzuim en Arbowetgeving. Al jaren lang staat hij werkgevers, werknemers, arbodienst(verleners), bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen bij. De afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende deskundigen op het gebied van de privacy van de zieke werknemer. Daarnaast is hij veelvuldig spreker op congressen en cursussen en is hij auteur voor diverse uitgaven van Vakmedianet en andere uitgevers.

Bas van Batenburg

Aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Mr. F.B. (Bas) van Batenburg is sinds 1999 advocaat. In 2002 is hij zijn eigen kantoor gestart, dat sinds 2016 verder is gegaan onder de naam VAN BATENBURG & PRACHT ADVOCATEN. Bas van Batenburg is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en Letselschaderecht. Hij treedt op voor werkgevers maar ook voor werknemers. Doordat hij voor beide kanten optreedt kan hij meerdere kanten van de zaak beoordelen en daarover adviseren. Daarnaast geeft hij verschillende cursussen op het gebied van Arbeidsrecht en Aansprakelijkheidsrecht.

Thijs van Pinxteren

Host - Uitgever Arbo