Rik Menting

De veranderende rol van de bedrijfsarts

Rik Menting is mede-oprichter en momenteel voorzitter van het bestuur van PreventPartner. Daarnaast is hij, als gespecialiseerd bedrijfsarts en adviseur, actief betrokken bij het Expertise Centrum Toxicologie en werkgroep PMO. Op dit moment is hij werkzaam ben als praktiserend  bedrijfsarts/stafarts bij de Bedrijfspoli te Nijmegen. Rik heeft een achtergrond als praktiserend bedrijfsarts met ruime managementervaring, zowel operationeel als strategisch.

Carin Benders

De (versterkte) rol van de OR en de Arbowet 

Carin Benders is projectleider bij de Inspectie SZW en is daar mede verantwoordelijk voor de coördinatie van de arbocatalogi. Door arbocatalogi geven sociale partners invulling aan de doelvoorschriften van de Arbowet. Daarnaast is ze voorzitter van de OR van de Inspectie SZW.

Pascal Willems

Taakdelegatie en eigen regie

Pascal Willems is advocaat en eigenaar van WVO Advocaten. Hij en zijn team zijn gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, privacy recht, sociale zekerheid, ziekte- en verzuim en Arbowetgeving. Al jaren lang staat hij werkgevers, werknemers, arbodienst(verleners), bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen bij. De afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende deskundigen op het gebied van de privacy van de zieke werknemer. Daarnaast is hij veelvuldig spreker op congressen en cursussen en is hij auteur voor diverse uitgaven van Vakmedianet en andere uitgevers. 

Bas van Batenburg

Aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten 

mr. F.B. (Bas) van Batenburg is sinds 1999 advocaat. In 2002 is hij zijn eigen kantoor gestart, dat sinds 2016 verder is gegaan onder de naam VAN BATENBURG & PRACHT ADVOCATEN. Bas van Batenburg is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en Letselschaderecht. Hij treedt op voor werkgevers maar ook voor werknemers. Doordat hij voor beide kanten optreedt kan hij meerdere kanten van de zaak beoordelen en daarover adviseren. Daarnaast geeft hij verschillende cursussen op het gebied van Arbeidsrecht en Aansprakelijkheidsrecht.