Carin Benders

De (versterkte) rol van de OR en de Arbowet 

Carin Benders is projectleider bij de Inspectie SZW en is daar mede verantwoordelijk voor de coördinatie van de arbocatalogi. Door arbocatalogi geven sociale partners invulling aan de doelvoorschriften van de Arbowet. Daarnaast is ze voorzitter van de OR van de Inspectie SZW.

Pascal Willems

Taakdelegatie en eigen regie

Pascal Willems is advocaat en eigenaar van WVO Advocaten. Hij en zijn team zijn gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, privacy recht, sociale zekerheid, ziekte- en verzuim en Arbowetgeving. Al jaren lang staat hij werkgevers, werknemers, arbodienst(verleners), bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen bij. De afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende deskundigen op het gebied van de privacy van de zieke werknemer. Daarnaast is hij veelvuldig spreker op congressen en cursussen en is hij auteur voor diverse uitgaven van Vakmedianet en andere uitgevers. 

Bas van Batenburg

Aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten 

Mr. F.B. (Bas) van Batenburg is sinds 1999 advocaat. In 2002 is hij zijn eigen kantoor gestart, dat sinds 2016 verder is gegaan onder de naam VAN BATENBURG & PRACHT ADVOCATEN. Bas van Batenburg is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en Letselschaderecht. Hij treedt op voor werkgevers maar ook voor werknemers. Doordat hij voor beide kanten optreedt kan hij meerdere kanten van de zaak beoordelen en daarover adviseren. Daarnaast geeft hij verschillende cursussen op het gebied van Arbeidsrecht en Aansprakelijkheidsrecht. 

Peter Coffeng

De veranderende rol van de bedrijfsarts 

Peter Coffeng is bedrijfsarts bij Edufit B.V.

Sinds 1991 ben ik (parttime) bedrijfsarts. Vanuit mijn werk bij het Sport Medisch Adviescentrum kreeg ik een functie als bedrijfsarts (en leidinggevende) bij de GGD te Gouda, vervolgens heb ik 24 jaar bij Arbo Unie gewerkt en sinds medio 2016 bij Rienks Arbodienst, waar ik ook praktijkopleider ben. Daarnaast was ik tot 2001 opleider bij TNO. Hierna werk is als docent voor de NSPOH en als adviseur vanuit Edufit. In deze laatste rol ben ik betrokken geweest bij verschillende projecten, zoals het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts, Arbocuratieve samenwerking en ontwikkelen van 7 arbokennisdossiers. Sinds 2010 ben ik lid van de NVAB-autorisatiecommissie richtlijnen. Wat betreft de richtlijn chronisch zieken en werk heb ik deelgenomen aan de expertmeeting en ben ik in 2017 betrokken geweest bij het geven en verder verbeteren van de 1-daagse training ‘Chronische zieken en werk’ aan bedrijfs- en verzekeringsartsen, die goed gewaardeerd werd en effectief was.

Huib Arts

De veranderende rol van de bedrijfsarts 

Na mijn studie aan de Landbouwuniversiteit Milieuhygiëne / Arbeidshygiëne heb ik 12,5 jaar als arbeidshygiënist en later afdelingshoofd bij Arbo Unie in Gouda gewerkt. Daarna ben ik als regiodirecteur werkzaam geweest bij Arbo Groep GAK.  In 2000 startte ik een eigen adviesbureau. Arboplaats kwam daar in 2008 bij.

Naast mijn werk ben ik actief als bestuurslid van de NVvA (arbeidshygiënisten), van stichting PPM (kennisdossiers en richtlijnen) en van BCD (certificering). 

Thijs van Pinxteren

Host - Uitgever Arbo