Carin Benders

De (versterkte) rol van de OR en de Arbowet 

Carin Benders is projectleider bij de Inspectie SZW en is daar mede verantwoordelijk voor de coördinatie van de arbocatalogi. Door arbocatalogi geven sociale partners invulling aan de doelvoorschriften van de Arbowet. Daarnaast is ze voorzitter van de OR van de Inspectie SZW.

Pascal Willems

Taakdelegatie en eigen regie

Pascal Willems is advocaat en eigenaar van WVO Advocaten. Hij en zijn team zijn gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, privacy recht, sociale zekerheid, ziekte- en verzuim en Arbowetgeving. Al jaren lang staat hij werkgevers, werknemers, arbodienst(verleners), bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen bij. De afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende deskundigen op het gebied van de privacy van de zieke werknemer. Daarnaast is hij veelvuldig spreker op congressen en cursussen en is hij auteur voor diverse uitgaven van Vakmedianet en andere uitgevers. 

Bas van Batenburg

Aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten 

Mr. F.B. (Bas) van Batenburg is sinds 1999 advocaat. In 2002 is hij zijn eigen kantoor gestart, dat sinds 2016 verder is gegaan onder de naam VAN BATENBURG & PRACHT ADVOCATEN. Bas van Batenburg is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en Letselschaderecht. Hij treedt op voor werkgevers maar ook voor werknemers. Doordat hij voor beide kanten optreedt kan hij meerdere kanten van de zaak beoordelen en daarover adviseren. Daarnaast geeft hij verschillende cursussen op het gebied van Arbeidsrecht en Aansprakelijkheidsrecht. 

Peter Coffeng

De veranderende rol van de bedrijfsarts

Peter Coffeng is bedrijfsarts bij Richting B.V. en voor m.n. de chemische industrie. Daarnaast maakt en geeft hij bijscholing vanuit Edufit B.V. Hij is verder vanuit de beroepsvereniging NVAB betrokken bij o.a. de ontwikkeling van de kennisagenda en de autorisatie van richtlijnen. Hij heeft o.a. meegewerkt aan diverse arbokennisdossiers en één van zijn aandachtsgebieden is overgang en werk.

Huib Arts

De veranderende rol van de bedrijfsarts 

Huib Arts is directeur van Arboplaats. Arboplaats is een op innovatie gerichte arbodienstverlener op het gebied van preventie. Huib heeft gestudeerd aan de Landbouw Universiteit in Wageningen. Richting arbeidshygiëne. Hij is afgestudeerd met lof. Hij heeft eerst als arbeidshygiënist gewerkt bij BGD Gouda, later Arbo Unie, waar hij uiteindelijk ook leiding gaf. Nadat hij regiodirecteur is geworden bij Arbo Groep GAK, heeft hij zijn eigen bedrijf opgericht: Arboplaats. Tevens is hij bestuurslid en voorzitter geweest van de NVvA (arbeidshygiëne).

Thijs van Pinxteren

Host - Uitgever Arbo