Sessies

Sessie
Di 11 Apr
09:30 - 10:00

Plenaire opening: overzicht van alle wijzigingen nieuwe Arbowet

Pieter Diehl

Als veiligheidskunde en organisatieadviseur ben ik ook auteur van diverse arboboeken. De laatste jaren ben ik bezig met leiderschap en eigenaarschap van medewerkers en leidinggevende. Mijn kracht is het realiseren van transities en het verbinden van mensen. Ik ben ook voorzitter van de beroepsvereniging van de preventiemedewerker (BVAA).

Porto Franco

is Directeur tri-plus en veiligheidskundige. Porto Franco heeft organisaties in zowel binnen en buitenland ondersteund om deze op een nog hogere arbeidsveiligheidsniveau te brengen. Dit doet hij op een passievolle wijze waar de theorie en praktijk elkaar vinden. Met zijn ervaring kan hij zich goed verplaatsen in, en contact maken met, mensen op alle niveaus. Hij speelt daardoor een centrale rol in het verbinden van verschillende opvattingen en zienswijzen binnen een organisatie. “Ik kan omgaan met mensen in alle posities, omdat ik al die rollen zelf ook heb bekleed.”

Sessie
Di 11 Apr
10:00 - 11:15
11:30 - 12:45

Workshop 1. Neem nu de regie

De Arbowet gaat op de schop. Door nu te handelen zorgt u ervoor dat uw organisatie niet reactief achter de wet aanholt maar meteen de voordelen benut. Dit moment biedt de mogelijkheid om na te denken over hoe u als organisatie de arbozorg wil (her)inrichten.

  • Heeft de arbocoördinator of preventiemedewerker voldoende uren tot zijn beschikking?
  • Hoe zien we de invulling van de werkplekbezoeken van de bedrijfsarts?
  • Hoe zie ik de samenwerking van de preventiemedewerkers en de medezeggenschap?

​Pas als u dat op een rijtje heeft wordt het tijd voor de volgende vraag: voldoen we aan de wet?
In deze workshop vertaalt Porto Franco de theorie van de Arbowet naar de praktijk. De organisatie neemt daarbij de regie in eigen handen.

Porto Franco

is Directeur tri-plus en veiligheidskundige. Porto Franco heeft organisaties in zowel binnen en buitenland ondersteund om deze op een nog hogere arbeidsveiligheidsniveau te brengen. Dit doet hij op een passievolle wijze waar de theorie en praktijk elkaar vinden. Met zijn ervaring kan hij zich goed verplaatsen in, en contact maken met, mensen op alle niveaus. Hij speelt daardoor een centrale rol in het verbinden van verschillende opvattingen en zienswijzen binnen een organisatie. “Ik kan omgaan met mensen in alle posities, omdat ik al die rollen zelf ook heb bekleed.”

Sessie
Di 11 Apr
10:00 - 11:15
11:30 - 12:45

Workshop 2. Privacy: wat wel en wat niet kan

Het ‘Abrona’-rapport en de nieuwe Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben een hoop stof doen opwaaien in arboland en onder werkgevers.

  • Maar wat staat er nu precies in die Beleidsregels?
  • Wat mag de werkgever nu nog wel en niet vragen aan zieke werknemers?
  • En: moet u nu overal een bedrijfsarts voor inschakelen?

Pascal is gespecialiseerd in arbeidsrecht, sv-recht en privacy-recht en adviseert bedrijven veelvuldig over deze privacy-problematiek. Hij zal u dan ook duidelijk laten zien wat nu de stand van zaken is en uw vragen helder beantwoorden.

Pascal Willems

is advocaat en eigenaar van WVO Advocaten. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, sv-recht en privacy-recht en treedt regelmatig op als docent en spreker op cursussen en congressen. Daarnaast is hij o.a. betrokken bij de ontwikkeling van STECR Werkwijzers en diverse Richtlijnen. Ook publiceert hij in diverse vakbladen en is hij betrokken bij uitgaven van Vakmedianet, waaronder de Praktijkgisen Arbeidsrecht, Ziekte- en re-integratie en Sociale Zekerheid.

Sessie
Di 11 Apr
13:45 - 15:00
15:15 - 16:30

Workshop 3. Het gebeurt op de werkvloer

De positie van preventiemedewerkers en hun samenwerking met deskundigen en de ondernemingsraad verandert. Pieter Diehl laat aan de hand van diverse voorbeelden zien hoe werknemers (de werkvloer) samen met de preventiemedewerker en de arboprofessionals optimaal kunnen werken aan een veilige en gezonde organisatie. De vernieuwde Arbowet is daarbij een steun in de rug.

Pieter Diehl

Als veiligheidskunde en organisatieadviseur ben ik ook auteur van diverse arboboeken. De laatste jaren ben ik bezig met leiderschap en eigenaarschap van medewerkers en leidinggevende. Mijn kracht is het realiseren van transities en het verbinden van mensen. Ik ben ook voorzitter van de beroepsvereniging van de preventiemedewerker (BVAA).

Sessie
Di 11 Apr
13:45 - 15:00
15:15 - 16:30

Workshop 4. Rol van de bedrijfsarts

Met de wijziging van de Arbowet wil minister Asscher de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening en preventie bevorderen. De toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (arbeidsomstandighedenspreekuur) en de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts worden nu in de wet vastgelegd.

Aan de hand van stellingen bespreken we hoe deze wijziging van de Arbowet bij kan dragen aan de preventie van beroepsgebonden aandoeningen en arbeidsongeschiktheid in uw organisatie. Wat de rol van de bedrijfsarts is en wat uw rol daarbij kan zijn.

Bart Wilke

Als bedrijfsarts legt Bart de focus op wat iemand nog wèl kan, zowel bij de medewerker als bij de werkgever waardoor onnodig verzuim wordt voorkomen. Door aandacht en zorg te besteden aan medewerkers die werken, voorkom je grijs verzuim. Preventie is het beste medicijn voor ziekteverzuim! Door middel van Health Checks helpt hij mensen hun leefstijl te verbeteren. Training en voorlichting helpen casemanagers en andere stakeholders hun rol beter te kunnen uitvoeren. Bart heeft de afgelopen 6 jaar bij Hoogvliet Super een bijdrage geleverd aan het verlagen van ziekteverzuim tot minder dan 2%, aan het ontwikkelen van Spoor 1&2-trajecten en aan het opstarten van Health Checks, waarvan er honderden zijn uitgevoerd.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.